SOSMET – työskentelemällä tutkinto

""

SOSMET – työskentelemällä tutkinto hankkeen tavoitteena on tukea ja nopeuttaa nuorten siirtymistä koulusta työelämään, sekä parantaa elämänhallinta- ja työelämätaitoja. Hankkeessa kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia ja toimitaan yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä KSAO:n ja OTE Nuorten työpajojen kanssa.

Hankkeessa on mahdollista suorittaa tutkinnon osia tai suorittaa jo aloitettu tai keskenjäänyt tutkinto loppuun työpajalla tai -paikalla, työvalmentajien ohjauksessa. Työpajalla työskentelevät työvalmenjat sekä duuniohjaaja voivat tarvittaessa avustaa myös YTO-aineiden suorittamisessa.

Hankkeessa autetaan myös jo valmistuneita etsimään ja löytämään itselleen työpaikka, tai autetaan mahdollisen jatkokoulutuspaikan löytämisessä.

Hankkeen aikana on perustettu Duunipaja