Siltaopinnot Kouvolassa

Hankkeen tavoitteet:

 • Kehittää siltaopintoja toisen ja korkea-asteen välillä.
   
 • Poistaa raja-aitoja, sekä käynnistää yhteistyö opintomoduulien luomiseksi oppilaitosten välille.
   
 • Luoda opintomoduuleja, jonka avulla opiskelijan sujuva siirtyminen toiselta asteelta korkea-asteelle mahdollistuu.
   
 • Mahdollistaa opiskelijoiden yksilöllisiä valintoja, tukea lahjakkuutta sekä lisätä opiskelijan opiskelumotivaatiota ja jouduttaa tutkinnon suorittamista.
   
 • Lisätä avainhenkilöstön tietämystä siltaopinnoista ja jatko-opintopolun tuomista mahdollisuuksista.
   
 • Testata ja pilotoida uusia opintopolkuja.