RETEE

RETEE - Reformia tekniikan alalle

""

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteutusaika: 13.12.2017 – 30.11.2019

RETEE on Opetushallituksen rahoittama hanke, jota hallinnoi Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä.  Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon koulutus Oy, koulutuskeskus Salpaus ja Kouvolan seudun ammattiopisto.

RETEE- Reformia tekniikan aloille hankkeen tavoitteena on osaamisperusteisen ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin tehostaminen sekä koulutuksen järjestäjien yhteisten toimintamallien ja tapojen avoin jakaminen ja kehittäminen.

Painopisteenä hankkeessa on kehittää menetelmiä osaamisen osoittamiseen ja osaamisen arvioinnin laadunvarmistamiseen. Hankkeessa mahdollistuvat yksilöllinen ohjaaminen, osaamisen osoittaminen autenttisissa oppimisympäristöissä ja osaamisen arvioinnin laadun varmistaminen työelämäyhteistyössä.