ProSuomi-projekti

""

Prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tukiprojekti

ProSuomi-projektin tavoitteena on tukea prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanoa verkostoitumalla sekä koulutuksen järjestäjien että yritysten kanssa. Verkostoitumalla on tarkoitus oppia toisilta koulutuksen järjestäjiltä hyviä käytänteitä ja osaamista kaikkien käyttöön sekä mahdollistaa uuden perustutkinnon valinnaisuuksien toteuttaminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä alan vetovoimaisuutta opiskelijoiden silmissä ja aikaansaada alan koulutuksen kysynnän ja tarjonnan parempi kohtaaminen.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2011 – 31.12.2012

Projekti on valtakunnallinen, opetushallituksen rahoittama hanke ja se on käynnissä koko Suomessa. Koulutuksen järjestäjät ovat jakautuneet alueellisiin ryhmiin. KSAO kuuluu Etelä-Suomen ryhmään, johon kuuluu lisäksi 10 muuta oppilaitosta. Muut alueryhmät ovat Länsi-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa.

Projektin ohjausryhmä koostuu Kemianteollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n, Lappian, Opetushallituksen, Edupolin ja Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän edustajista.

Projektin valtakunnallinen aloitusseminaari pidettiin Tampereella  syyskuussa 2011, johon oli kutsuttu niin yhteistyöpartnereita kuin opettajiakin. Alueelliset ryhmät kokoontuvat useasti vuoden aikana verkostoituen toistensa kanssa.

Projektilla on myös yhteiset nettisivut, joiden avulla halutaan tehostaa hyvien käytänteiden jakamista jne. Paikallisesti olemme luoneet yhteistyötä uusien yritysten kanssa, joista esimerkkinä mainittakoon L&T RecOil, Kemira ja Neste. Pyrimme lisäämään alan vetovoimaisuutta yritysyhteistyön kautta sekä panostamalla opiskelun laatuun mm. opetuslaitteistoa parantamalla. Alan markkinointia on tärkeää tehostaa eri tavoin.