Parasta Palvelua

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdenmukaistaminen kaikissa oppilaitoksissa valtakunnallisella tasolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

Parasta Palvelua -kehittämisohjelma

Parasta Palvelua -kehittämisohjelma alkoi 1.11.2017 ja päättyy 31.12.2019.

Mahdollistaa uudistumisen ja muutoksen reformin tavoitteiden mukaisesti. Lopputuloksena asiakkaat eli työnantajat ja opiskelijat, saavat kaikille koulutuksen järjestäjille yhtenäisen koulutus- tai oppisopimustoiminta/palveluprosessin. Yhteiskehittämisen myötä asiakaskokemus sekä -tuntemus paranevat ja sisäinen sekä ulkoinen viestintä selkeytyy.

Kehittämisverkosto koostuu koko maan kattavasta verkostosta, jossa on 27 koulutuksen järjestäjää osatoteuttajina. Kehittämisverkostossa on jo nyt noin 100 koulutuksen järjestäjää. Hankekokonaisuuteen kuuluu Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoinen sekä koordinaatiohanke.

Etelä-Suomen aluekoordinaattorina toimii Stadin aikuisopisto, työelämäpalvelut ja oppisopimuspalvelut.

Rahoittajana Opetus- ja kulttuuriministeriö