Parasta johtamista

Pyritään saamaan johdolle apuvälineitä johtamisen ja laadunhallinnan tueksi

""

Parasta johtamista -hanke
12.12.2018 – 30.6.2021

Parasta johtamista -hanke kuuluu ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukevaan Parasta-kokonaisuuteen. Hanke liittyy osaltaan pitkäjänteiseen ammatillisen koulutuksen laadunkehittämiseen. Osallistuminen Parasta johtamista -hankkeeseen tukee parhaillaan meneillä olevien Parasta palvelua- sekä Parasta digiohjaamista hankkeiden läpivientiä sekä käyttöön ottamista.

Koko Parasta johtamista -hanketta koordinoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK. Parasta johtamista Itäisen alueverkoston koordinaattorina toimii Careeria. Mukana Itäisessa alueverkostossa ovat KSAOn lisäksi EKAMI, ESEDU, SAMIedu, SAMPO ja Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto.

Tiedolla johtaminen on avainsana oppilaitoksen menestykselliseen johtamiseen. Ammatillisen koulutuksen muutos edellyttää yhteisen tiedolla johtamisen tiedon (osaamisperusteisuus, asiakkuudet ja kumppanuudet) määrittelyä. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla mahdollistetaan laadukkaiden asiakkuuksien syntymistä ja mallinnetaan ammatillisen koulutuksen toimintaa osana osaamista tuottavaa ekosysteemiä. Koulutuksen järjestäjien johdon ymmärrys teknologioiden hyödyntämisestä lisääntyy asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä.

Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteystiedot:

hankevastaava Outi Kailio, 02061 58828, outi.kailio(at)ksao.fi
hankeassistentti Paula Filppu, 02061 55508, paula.filppu(at)ksao.fi