OTT 1 – Osaaminen työelämätaidoiksi 1

8.6.2015 – 31.12.2016

""

Osaaminen työelämätaidoiksi hankkeessa pilotoidaan uudenlaista työssäoppimisen mallia Kouvolan seudun ammattiopistossa. Kohderyhmänä ovat ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat sosiaali- terveys- ja liikunta-alalta, heidän opettajansa sekä aiesopimuksen allekirjoittaneiden julkisten ja yksityisten yksiköiden työelämän edustajat.

Hankkeessa kehitetään työssäoppimisen malleja ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteitä siinä. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan työssäoppimisenp malleja, joilla tuetaan saman ammattialan opiskelijoiden moniammatillisuuden kehittymistä (intraprofessional learning). Opiskelijat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat palvelun tarvetta mahdollisimman itsenäisesti ja kokonaisvaltaisesti tiimityönä. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista toteutetaan työssäoppimisjaksolla. Samalla kehitetään malleja, joilla ohjata ja neuvoa opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa ja osaamisen arvioinnissa.

1. Pilotti Attendo Tasankotien palvelukoti 21.3.2016 – 22.4.2016

TERVETULOA  
Osaaminen työelämätaidoiksi työelämäseminaariin 3.5.2016 Ksao, Utinkatu 85, Kouvola.

Ilmoittaudu tilaisuuteen! Kartta mukaasi. 

2. Pilotti syksyllä, vuorossa varhaiskasvatus ja hoito- ja huolenpidon yksiköt.

Kouvolan seudun ammattiopisto hyödyntää hankkeessa muiden oppilaitosten luomia mm. luokattoman ammatillisen koulutuksen käytänteitä sekä mallinnetaan ja kehitetään uusia ideoita yhdessä opiskelijoiden opintojen nopeuttamiseen liittyvistä tekijöistä.

Hankekumppanit

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieskan ammattiopisto, hallinnoi hanketta
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulaisten ammattiopisto
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Haapajärven ammattiopisto
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/Sosiaali- ja terveysala
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/Liiketalous, palvelut ja kulttuuri
Lahden Diakonian instituutti
Porvoo International College
Päijät – Hämeen koulutuskonserni – kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus/Sosiaali- ja terveysala