Osuko Kymenlaakso

Osuko Kymenlaakso -hankkeessa kartoitetaan haastattelujen avulla työelämän osaamistarpeita ammattiryhmittäin.

Ammatillisella koulutuksella tulisi kyetä nopeasti vastaamaan alueen elinkeinoelämän työvoima- ja osaamistarpeisiin. Myös opetusviranomaiset velvoittavat koulutuksenjärjestäjän hyödyntämään ennakointitietoa ja työelämäyhteyksiä koulutuksen suunnittelussa.

Osuko Kymenlaakso -hankkeessa otetaan KSAO:ssa käyttöön ammatillisten osaamistarpeiden ennakointijärjestelmä. Kymmenen opettajaa koulutetaan järjestelmän käyttöön. Opettajat keräävät haastattelujen avulla tietoa työpaikoilta millaisia ammattilaisia alalla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Tiedot syötetään ennakointijärjestelmään, josta saadaan raportteja eri tarkoituksiin.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen muiden ennakointitoimijoiden kanssa.

Projekti on päättynyt. Kiitos kaikille yhteistyötahoille!