OSAAMO

OSAAMO – osaamisperusteisuutta opintopolulle

Projekti tukee toiminnallaan pedagogisten, toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten toteuttamista uusia opetussuunnitelmia toimeenpantaessa Kouvolan seudun ammattiopistossa.

Projektissa rakennetaan opetussuunnitelmiin joustavia väyliä/opintopolkuja (mm. perus-, kansainvälisyys- ja yrittäjyysväylät, löytyy yhteisen osan lopusta liitteenä) opiskelijoiden yksilöllisten polkujen valintaa edistämään. Poluissa hyödynnetään monipuolisesti lähiopetusta, työssäoppimista ja verkkoratkaisuja siten, että opetussuunnitelman ja osaamisperustaisuuden vaatimukset täytetään. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan yhteisten opintojen ja ammatillisten aineiden yhdistämisen tuloksena syntyneitä tutkinnon osia työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Opetushallituksen rahoittama projekti toteutetaan yhteisenä verkostona Sampon, VAAOn, SASKYn ja TPA:n kanssa.