OSAAJA luo uutta

Osaaja luo uutta kehittää
opetushenkilöstön pedagogista digiosaamista


Osaaja luo uutta (I, II, III ja IV) on Osaava-hankekokonaisuuteen kuuluva monivaiheinen toimenpidesarja, jonka avulla kehitetään opetushenkilöstön digin opetuskäytön taitoja. Huomion saavat muun muassa yhteisöllinen oppiminen, vertaistyöskentely ja mentorointitaidot sekä mobiilioppiminen. Hankkeen tarkoituksena on luoda yhteisiä alueellisia toimintatapoja opetushenkilöstön osaamisen kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja tulosten vaikutusten arviointiin. Pilottina on toteutettu digin opetuskäytön koulutuksia ja valmennuksia. Ensimmäisessä vaiheessa projektin toimenpiteenä koulutettiin molempiin oppilaitoksiin digimentoreiden joukko, jotka toimivat jatkossa tukihenkilöinä digin pedagogisessa soveltamisessa.
Projektisarja toteutetaan KSAO:n ja Ekamin yhteistyönä. Osaava-hankkeet rahoittaa aluehallintovirasto AVI.