Opit työssä

Työvaltaisen koulutuksen kehittämishanke – Opit työssä

Ksaon osahankkeessa monipuolistetaan ammatillisten perustutkintojen suorittamista kehittämällä ja lisäämällä formaalia ammatillista koulutusta tukevia vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä. Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt (työpaja, järjestöt, yritykset, kunnan toimialat) mahdollistavat erilaisissa elämäntilanteissa oleville tai erityistä tukea tarvitseville nuorille ammatillisen koulutuksen loppuun saattamisen. Uudet oppimisympäristöt vähentävät opiskelun keskeytyksiä ja sitä kautta nuorten syrjäytymisriskiä. Hankkeen aikana kehitettävän mallin avulla parannetaan nuorten ammattiin valmistumista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia. Oppimismallia kehitettäessä otetaan huomioon opiskelijan koko elämäntilanne ja koulutuksessa tuetaan erilaisista lähtökohdista tulevien opiskelijoiden valmistumista ja siirtymistä työelämään.

Rahoittajana Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.