OKSA – Oppiva Kaakkois-Suomi -verkosto

""
Toteutusaika:9.4.2010–31.12.2011
Toteuttajat: 


 
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus KVLAKK 
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO 
Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA

Oppiva Kaakkois-Suomi kasvaa -yhteishanke pyrkii lisäämään oppilaitosten työelämälähtöisyyttä ja verkostomaista toimintatapaa yritysten kanssa. Hankkeessa tuetaan Oppiva Kaakkois-Suomi kasvaa -strategiassa esitettyjä painopisteitä, menestystekijöitä ja käynnistettäviä toimenpiteitä. Päätavoitteena on toteuttaa vuosille 2008–2012 laadittua strategiaa: 

•    lisätä elinkeinoelämän ja ammatillisen oppilaitoksen välistä vuorovaikutusta, kumppanuutta, yhteistyötä ja verkostoissa oppimista sekä aikaansaada synergiaa resursseja yhdistämällä
•    lisätä koulutuksen kysyntälähtöisyyttä kehittämällä asiakaslähtöisiä palveluprosesseja 
•    vahvistaa osaamista sekä työelämässä että koulussa 
•    edistää erilaisten kehittämishankkeiden verkostoitumista Oppiva Kaakkois-Suomi -verkoston avulla.

Kouvolan seudun ammattiopiston osahankkeessa opettajat kartoittavat työelämäjaksojen aikana substanssiosaamisen ja opetuksen työelämävastaavuuden parantamiseksi yritysten osaamistarpeita ja kehittämiskohteita. Hankkeen kohderyhmänä ovat kone- ja metallialan pk-yritykset sekä pienyrittäjät. Haastattelujen avulla kone- ja metallialan yrityksille tehdään C&Q-osaamiskartoitus. Lisäksi tarvittaessa yrityksille tarjotaan tukea kilpailukykyä parantavan laatukäsikirjan työstämiseen. 
Hanketta tukee ELY-keskus.

Tervetuloa Oksa-hankkeen seminaariin 10.5.2011! Liitteessä seminaari-kutsu.

Hanke on päättynyt. Kiitos yhteistyöstä!