OKSA III-hanke

Oppiva Kaakkois-Suomi verkosto – OKSA III – on koordinaattorina toimivan Kouvolan ammatillisen aikuiskoulutussäätiön, Kouvolan seudun ammattiopiston, Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ja Etelä-Karjalan aikuisopiston yhteinen hanke. Projekti on aiemmin toteutettujen OKSA I ja – II projektien seuraaja. Nykyinen OKSA III on startannut 8.10.2012, ja sille on myönnetty toiminta-aikaa joulukuun 2013 loppuun.

OKSA III -yhteishanke pyrkii edistämään koulutuksen sekä työelämän yhteistä kehittymistä ja menestymistä kumppanuutta ja innovaatiota tukevan toiminnan avulla. Koulutustarjonta pyritään saamaan vastaamaan ennakoivasti että joustavasti alueen työ- ja koulutustarpeita.

Yhteishankkeen lisäksi jokaisella hankkeeseen osallistuvalla on oma osahankkeensa, joka pyrkii osaltaan toteuttamaan yhteishankkeen tavoitetta. Kouvolan seudun ammattiopiston osahankkeella on kolme tavoitetta; ammatillisten kouluttajien perehdyttäminen innovaatiopedagogiikkaan, C&Q- menetelmäosaamisen kehittäminen sekä yrityksille tarjottavien palvelukokonaisuuksien laajentaminen. Käytännössä tavoitteisiin on KSAO:ssa tähdätty vuoden mittaan esimerkiksi erilaisilla workshopeilla, alakohtaisilla koulutuksilla sekä verkoston tiiviillä yhteistyöllä. Projektihenkilöstö on aktiivisesti rakentanut uusia yrityskontakteja sekä tiivistänyt aiempia.   

Hankkeen kokonaiskustannuksiin on varattu 46 666 €, josta omarahoitusosuus on 16 666 €, ja valtionavustus 30 000 €. Valtionavustuksen on myöntänyt Uudenmaan ELY- keskus.