OKSA II

""

TYKE Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä: Oppiva Kaakkois-Suomi -verkosto II (OKSA II)

OKSA II -hanke 1.9.2011-31.12.2012

Rahoittaja: Kaakkois-Suomen ELY-Keskus.

Hankkeen tavoitteet:
KSAO:n osahanke toteuttaa omalta osaltaan yhteishankkeen tavoitteita

  • Noudattamalla Oppiva Kaakkois-Suomi -strategiaa painopisteenä koulutuksen kysyntälähtöisyyden lisääminen ja vastaaminen yritysten palvelutarpeisiin.
     
  • Tuottamalla Kaakkois-Suomen alueen yrityksille jäsenneltyä tietoa omista ja toimialansa osaamistarpeista henkilöstönsä osaamisen kehittämistä varten. Tieto perustuu verkoston yhteiseen C&Q Profession Net-tietokantaan.
  • Lisäämällä verkoston C&Q -osaamishallintajärjestelmän osaamista ja perehtymällä hankekumppaneiden osaamiseen.
     
  • Kartoittamalla työ- ja elinkeinohallinnon Yritysharava-menetelmään liittyviä yhteistyömahdollisuuksia.


Lisäksi osahankkeessa tehdään osaamiskartoituksia kotityöpalveluyrityksissä sekä sosiaali- ja terveysalalla suunnaten niitä vammaistyöhön ja psykiatriseen hoitotyöhön. Tavoitteena on huomioida työnantajien tarpeet jo opiskelijoiden työssäoppimisjaksoille hakeutuessa ja tehostaa näin työllistymisen mahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia TE-toimiston ja koulutustahon yhteistoimintamalliin, jossa osaamiskartoituksissa esiin tulleisiin osaamistarpeisiin vastataan yhteistoimin.

Yrityksiltä saatua tietoa on hyödynnetty koulutusten ja työssäoppimisjaksojen suunnittelussa.

Hankkeen toimintaverkosto:
Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA, hankkeen koordinaattori
Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä,
Kouvolan Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus,
Kouvolan seudun ammattiopisto