Monikulttuuristuva työelämä

Yrittäjyyden haasteet liikkuvilla työmarkkinoilla 2 ja 3:

Monikulttuuristuva työelämä on Opetushallituksen rahoittama työelämän kehittämis- ja palvelutehtävähanke. Toinen hanke kestää vuoden 2009 loppuun. Kolmas hanke toteutetaan 1.8.2009-31.12.2010.

Seudullinen tyke-verkosto

Hanketta koordinoi Koulutuskeskus Salpaus. Kouvolan seudun ammattiopiston lisäksi hankkeeseen osallistuvat seuraavat partnerioppilaitokset: Forssan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus, Kiipulan ammattiopisto ja Koulutuskeskus Tavastia.

Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät

Yhteistyökumppaneina on paikallisia yrityksiä, jotka ovat rekrytoimassa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Tämän lisäksi hankkeeseen osallistuvat seuraavat asiantuntijatahot: Kouvolan maahanmuuttotoimisto, Kouvolan työ- ja elinkeinotoimisto, Kouvolan yrittäjät ry, Kymen yrittäjät ry, Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Palmenia, Kymenlaakson Opisto, sekä MYTTY – Kouvolan seudun maahanmuuttajakoulutuksen yhteistyöverkosto.

II-hankkeen tavoitteet vuonna 2008–2009

Tavoitteena on tukea maahanmuuttajia rekrytoivia yrityksiä Kouvolan seudulla kehittämällä toimintamalli, joka helpottaa yrityksiä työllistämään ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä ja edesauttaa heidän osaamisensa hyödyntämistä.

Hankkeen aikana kartoitetaan yritysten työllistämis- ja koulutustarpeita. Kartoituksen tuloksena täsmäkoulutetaan rekrytoitavat maahanmuuttajat sekä lisätään kulttuurin tuntemusta yrityksissä. Hankkeessa räätälöidään palveluja yrityksille eri kieli- ja kulttuuritaustaisten työntekijöiden vastaanottamiseen, perehdyttämiseen ja ohjaukseen.

Maahanmuuttajien kannalta palvelut liittyvät ensisijaisesti kieli- ja kulttuuriosaamisen lisäämiseen, ammatillisen osaamisen kartoittamiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Hankkeessa tavoitteena on myös kehittää KSAO:n olemassa olevia ja uusia maahanmuuttajakoulutuspalveluita.

III-hankkeen tavoitteet vuonna 2009–2010

  1. Yritysverkostoon jalkautuminen
  2. Yritysten rekrytointitarpeiden selvittäminen erityisesti hoiva- ja puhdistuspalvelualoilla
  3. Maahanmuuttajien uraohjauksen kehittäminen
  4. Verkostoitumista seudullisiin työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaa kehittäviin asiantuntijaorganisaatioihin ja alueellisiin maahanmuuttajatyön toimijoihin
  5. Kehitetään edelleen liiketalouden perustutkintoa maahanmuuttajille ja integroidaan se osaksi KSAOn muuta koulutustoimintaa
  6. Yhteishankkeessa henkilöstökoulutuksen mallin ja materiaalien kehittäminen
  7. Yrityksille, sidosryhmille ja maahanmuuttajille suunnattujen teemapäivien järjestäminen
  8. Hoiva- ja puhdistuspalvelualojen koulutusten räätälöiminen ja järjestäminen, koulutuksissa otetaan huomioon maahanmuuttajien tarpeet
  9. Maahanmuuttajien ammatillisiin perusopintoihin valmistavan ja ohjaavan koulutuksen suunnitelmien laatiminen ja koulutusmahdollisuuksien kehittäminen