MocomaMOOC

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo

MocomaMOOC tarjoaa avoimia verkkokursseja: tietoa, taitoja sekä pedagogista, teknistä ja vertaistukea oman verkkokurssisi rakentamiseen. Kokonaisuuteen kuuluu neljä oppijakeskeistä ja yhteisöllistä MOOC-kurssia sekä tuki kursseilla opitun soveltamiseen omaan työhön.

MocomaMOOC on tarkoitettu toisen asteen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle. MOOCit ovat avoimia, mutta muille osallistujille ei voida taata henkilökohtaista fasilitointia.

Tarjolla on neljä teemakohtaista MocomaMOOCia:

  • Digipedagoginen suunnittelu
  • Ohjaus ja arviointi digitaalisessa oppimisympäristössä sekä etäohjausmenetelmät
  • Pilvipalveluiden monipuolinen hyödyntäminen digitaalisessa oppimisessa
  • Opiskelijan/tutkinnon suorittajan HOKS:n, oppimisen ja osaamisen visualisointi
  • Lisäksi on tarjolla henkilökohtaistettu projektikurssi, jossa edellisten osallistujat vievät käytäntöön uutta MOOCeissa saavutettua osaamistaan.

Katso MOOCien tarkemmat tiedot ja aikataulut mocomamooc.fi -sivustolta.

MocomaMOOC on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka toimijoita ovat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Omnia, Ksao ja Varia.