KYMIEXACT

Elinkeinoelämän tarpeisiin ketterä ja osaamistarvelähtöinen työkalu osaamispääoman nostamiseksi.

""

KYMIEXACT – Täsmäosaamista Kymenlaaksoon

Koordinaattori

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Osatoteuttajat

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI ja Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO

Toteutukseen ovat sitoutuneet myös HY+ (Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyksikkö), Kouvolan kansalaisopisto ja Kymenlaakson kesäyliopisto

Tavoitteet

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkialojen (logistiikka, biotalous ja digitalisaatio) osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi luodaan alueellisia tarpeita vastaava, osaamispääomaa lisäävä toimintamalli ja -mekanismit.

Alueen koulutustoimijoiden, yritysten sekä työvoimaviranomaisten kanssa yhteistyössä rakennetaan KYMIEXACT-brändi, joka mahdollistaa sekä yksilölliset että yritys- ja teollisuusalalähtöiset ”täsmä”-osaamispolut. Lisäksi alueellisen ja maakunnallisen ennakointitiedon hyödynnettävyyttä parannetaan osaamispolkujen rakentamisen tueksi.

Hankkeen toteutus jaetaan työpaketteihin. KSAO keskittyy vahvimmin Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointiin, jotta koulutusta saataisiin suunnattua sisällöllisesti ja määrällisesti paremmin työelämän tarpeisiin ja KSAOn toteuttaman ammatillisen koulutuksen osalta Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kohdealoille.

Toteutusaika

1.5.2017 – 31.12.2019

Rahoittaja

ESR, Hämeen ELY-keskus