Kotoutumisen avaimet

Kotoutumisen avaimet  
on hanke, jonka tarkoituksena on maahanmuuttajanuorten
koulutukseen hakeutumisen tukeminen ja valmiuksien parantaminen.

Alkukartoitus
Alkukartoituksen tavoitteena on saada luotettava arvio henkilön työllistymis-, opiskelu-ja muista kotoutumisvalmiuksista sekä arvioida kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Tavoitteena on myös selvittää mahdolliset kotoutumisen esteet.

Kulttuurintuntemuksen lisääminen
Tavoitteena on, että maahanmuuttajanuori oppii ymmärtämään ja hyväksymään kulttuurien moninaisuutta ja tutustuu suomalaisen kulttuurin pääpiirteisiin (mm. uskonto, politiikka ja sananvapaus).
Tavoitteena on myös suvaitsevaisuuden lisääminen maahanmuuttajien ja kantaväestön kesken sekä vahvistaa sosiaalista ja ammatillista identiteettiä.

Suomen kielen harjaannuttaminen
Tavoitteena on, että maahanmuuttajanuori harjaannuttaa suomen yleiskieltä sekä jatko-opintoihin liittyvää sanastoa.

Yhteiskunnallisiin toimintoihin ja toimijoihin tutustuminen
Tavoitteena on, että maahanmuuttajanuoren tietoisuus suomalaisen yhteiskunnan eri toimijoista vahvistuu ja hän oppii käyttämään toimijoiden palveluita. Tämä tapahtuu mm. erilaisilla tutustumis- ja vierailukäynneillä
(esim. seurakunta, perheasiain neuvottelukeskus, sosiaalitoimisto, järjestöt, monikulttuurisuuskeskus Saaga)
Lisäksi tehtään tutustumiskäyntejä eri viranomaistahojen toimintoihin (esim. poliisi, puolustusvoimat, työvoimatoimisto, oikeusaputoimisto, palolaitos) sekä yritysvierailuja maahanmuuttajia palkanneisiin yrityksiin sekä  oppilaitoksiin. Opetuksen seuraaminen kiinnostuksen mukaan opiskelevan ryhmän mukana sekä mahdol-lisuus suorittaa työturvallisuus-, tulityö- ja EA1-kortit. Tutustumista myös eri työpaja- ja harrastustoimintaan.

Validointiprosessin kehittäminen maahanmuuttajanuorten ohjaustyöhön
Tavoitteena on kehittää maahanmuuttajanuorten osaamisen validointiprosessia yhteistyössä kolmannen sektorin ja työelämän edustajien kanssa. Tavoitteena on löytää työkaluja maahanmuuttajanuorten osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Lisäksi tavoitteena on yhdistää ja lisätä maahanmuuttajien kotoutumistyötä tekevien toimijoiden yhteistyötä.