KOPSO

KOPSO – Koulutus- ja oppisopimukset kasvuun

Hankkeen toiminta-aika 18.10.2016 – 31.12.2017

Hankkeessa ovat mukana Saimaan ammattiopisto (hallinnoija),  Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto ja Kouvolan seudun ammattiopisto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka päätavoitteena on vastata ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon liittyviin haasteisiin. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista.

Tavoitteet:

  • kootaan alakohtaisia työpaikkaverkostoja, jotka kehittävät ja pilotoivat koulutussopimusta
  • suunnitellaan työpaikalla opiskeltaviksi soveltuvia tutkinnon osia yhteistyössä työpaikkaverkoston ja opiskelijoiden kanssa
  • mahdollistetaan opiskelijoille yksilölliset ja joustavat opintopolut
  • mahdollistetaan yhteisten tutkinnon osien suorittaminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana
  • otetaan käyttöön sähköiset asiointipalvelut
  • valmentaa oppilaitoksen eri toimijat työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintamalliin