KOHOPS

KOHOPS – kokonaisvaltainen opinto-ohjaus opiskelijan yksilöllisten valintojen tukena

Hankkeen keskeiset tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kouvolan seudun ammattiopiston opinto-ohjaus- ja tukipalvelukäytänteitä

vastaamaan osaamisperusteista ammatillista oppimista. Tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaista ja moniammatillista opinto-ohjausta, joka huomioi opiskelijan yksilölliset ja henkilökohtaiset tarpeet sekä tavoitteet. Tavoitteena on hyödyntää sähköistä HOPS-järjestelmää opiskelijan yksilöllisten opintovalintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi halutaan tarjota opiskelijalle työkykypassi-opintokokonaisuus tai moduuleja.

Hankkeessa kehitetään opinto-ohjauksen sähköisiä työkaluja ja toimintatapoja vastaamaan osaamisperusteista ammatista koulutusta sekä opiskelijan yksilöllisiä valintoja.

Hankkeen aikana tutustutaan muiden oppilaitosten opinto-ohjauksen ja opiskeluhuollon hyviin käytäntöihin ja tehdään vierailuja yhteistyöoppilaitoksiin.

Henkilöstö ja sidosryhmät koulutetaan hyödyntämään sähköistä HOPS-järjestelmää opiskelijan moniammatillisessa ohjauksessa ja yksilöllisten valintojen tukemisessa. Lisäksi opinto-ohjaajia ja opettajia koulutetaan hyödyntämään valmentavuusmenetelmää opiskelijan ohjauksessa.

Suunnitellaan ja rakennetaan työkykypassin opintokokonaisuuksia ja moduuleja opintotarjottimelle.