JYMY

JYMY - johtajat yhdessä muutoksen ytimessä

""

13.12.2017 – 31.12.2019

JYMY on Opetushallituksen rahoittama hanke, jota koordinoi Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto. Yhteistyökumppaneita ovat Kouvolan seudun ammattiopiston lisäksi Saimaan ammattiopisto, Etelä-Savon ammattiopisto, Hyria Koulutus Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy, Kankaanpään Opisto, Porvoo International College, Satakunnan koulutuskuntayhtymä ja Tampereen seudun ammattiopisto.

Hankkeen päätavoitteina on selkiyttää ja systematisoida esimiestyötä toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa, vahvistaa keskijohdon ja lähiesimiesten roolia pedagogisessa johtamisessa sekä kehittää kokeilukulttuurin ja innovaatioiden johtamista. Keskeisinä toimenpiteinä hankkeessa on muutosjohtamisen toimintamallien innovointi ja jakaminen hankeverkostossa sekä pedagogisen muutosjohtamisen työvälineiden ja toimintamallien kehittäminen.

Rahoittaja: Opetushallitus