Joustokaks

Joustokaks -hanke (2013-2014) on kumppanuushanke, ja se on osa Läpäisyn tehostaminen -hanketta (2011-2016), jonka tarkoituksena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja tukea opintojen etenemistä ja tutkintojen suorittamista tavoiteajassa. Hankkeessa pyritään löytämään joustavia tapoja suorittaa opintoja yksilöllisesti.

KSAO:n kehitystehtävät:

Joustavien ja yksilöllisten oppimispolkujen toteuttaminen:

 • Harjoitusyritysympäristön hyödyntäminen toteutettaessa henkilökohtaista opintopolkua niille opiskelijoille, jotka tulevat toisesta ammattioppilaitoksesta, jossa on erilainen opetussuunnitelmarakenne kuin KSAO::n vastaavassa yksikössä.
 • Harjoitusyritysympäristön hyödyntäminen ylioppilaille / toisen tutkinnon suorittaneille, joilla on valmiutta opiskella peruskoululaisia nopeammin.
 • Harjoitusyritysympäristön hyödyntäminen ajasta ja paikasta riippumattoman verkkopalaverityöskentelyn (ACP) kokeilemiseksi edistyneimpien opiskelijoiden opinnoissa.
 • Opetussuunnitelman työvaltaistaminen mahdollistamalla  ATTO-aineiden suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä tai linkitettynä työssäoppimiseen.

Henkilöstön ohjaus- ja valmennusosaamisen kehittäminen, pedagoginen osaaminen ja dialogisen ohjauksen toimintamallin käyttöönotto:

 • Opinto-ohjaajien ja opiskelijahuollon henkilöstön verkostoituminen muiden oppilaitosten kanssa tavoitteena hyvien käytänteiden jakaminen ja uusien käytänteiden kehittäminen.
 • Opinto-ohjaajien ja opiskelijahuollon henkilöstön kouluttaminen ja konsultoiminen opiskelijoiden tukipalvelujen kehittämiseksi.
 • Vertaismentoroinnin (PKKY:n Verme-koulutus) jalkauttaminen ja vertaismentorointiryhmien lisääminen.
 • Varhaisen puuttumisen mallin jalkauttaminen oppilaitoksen kaikilla koulutusaloilla.
 • Voimaantumispajojen pilotointi oppilaitoksen vähintään kahdessa eri toimipisteessä.
 • Erityisoppijoiden huomioiminen ja uusien ohjausmenetelmien kehittäminen.
 • Koulutuskeskus Salpauksessa kehitetyn toimintatapa-, temperamentti- ja oppimistyylikyselyn hyödyntäminen.


Läpäisyn tehostamisen  -kokonaishankkeessa ovat mukana: Koulutuskeskus Salpaus, Etelä-Savon ammattiopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ry.  Hankkeen koordinoijana toimii Salpaus.