Joustavuutta oppimiseen

Joustavuutta oppimiseen -projekti (2011-2012) on kumppanuushanke, ja se on osa Läpäisyn tehostaminen -hanketta (2011-2016), jonka tarkoituksena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja tukea opintojen etenemistä ja tutkintojen suorittamista tavoiteajassa. Hankkeessa pyritään löytämään joustavia tapoja suorittaa opintoja yksilöllisesti aikaisempien opintojen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta ja myös koulutusta ja työelämää yhdistämällä.

Tavoite
Pedagogisten ratkaisujen kehittäminen ja opetusjärjestelyjen joustavuus yksilöllisten opintopolkujen ja työn ohella opiskelun mahdollistamiseksi.  Tavoitteena on, että vuonna 2016 koulutuksen läpäisyaste nousee verkoston oppilaitoksissa kuusi prosenttiyksikköä ja keskeyttämisprosentti ja negatiivisen keskeyttämisten määrä laskee kaksi prosenttiyksikköä.

KSAO:n tavoitteet

  • Opetusjärjestelyjen joustavuus, yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen sekä yrittäjyysajattelun edistäminen.
  • YES-toiminnan (Nuori Yrittäjyys -opinto-ohjelma) pilotoiminen sekä työllistymispolkujen kehittäminen ja työelämään siirtymisen tukeminen.
  • Alueen rakennemuutoksen tuomiin koulutuksellisiin sekä työllistymisen haasteisiin vastaaminen mm. tehostamalla opiskelijoiden valmiuksia yrittämiseen.
  • Yritysyhteistyön kehittäminen.
  • Läpäisyasteen kohottaminen (opiskelijan ohjaus, pedagogiset ratkaisut, työvaltainen koulutus). Läpäisyn tehostamiseksi hyödynnetään nykyisten ja aiempien hankkeiden kokemuksia ja tuloksia.
  • Negatiivisen keskeyttämisen vähentäminen ja keinojen löytäminen positiivisen keskeyttämisen mahdollistamiseksi.
  • Opetushenkilöstön työelämäyhteistyön ja pedagogisen osaamisen vahvistaminen.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamiseen on suunniteltu kohdennettavaksi 16 miljoonaa euroa vuosille 2011-2014.

Joustavuutta oppimiseen-projektissa ovat mukana: Koulutuskeskus Salpaus, Etelä-Savon ammattiopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ry.  Hankkeen koordinoijana toimii Salpaus.