JOPO –joustavat opintopolut

JOPO on Opetushallituksen osarahoittama hanke, jota KSAO hallinnoi. Toiminta-aika on vuoden 2016 loppuun asti (keskiössä ammatillisen peruspolun kuvaaminen).

Hankkeen tavoitteet:

  • Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen ja KUVAAMINEN, sekä opiskelijoiden opastaminen näihin (Visualisointi, videointi, PELILLISTÄMINEN)
  • Ryhmänohjaajien ja opojen koulutus polkuihin
  • Opiskelijoiden hakeutumisen tehostaminen (oman alan löytäminen), peruskouluyhteistyö
  • Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen, henkilökohtainen ohjaus (koulutukset)
  • Osaamisperusteisuus, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, koulutukset
  • Polkujen ja ohjauksen kokoaminen toimintamalliksi, pilotointi
  • Tulosten levittäminen