Innorail

KSAO-Innorail –projekti on koulutuksen kehittämishanke, joka liittyy laajempaan vuonna 2009 päättyneeseen seudulliseen Innorail –hankekokonaisuuteen. Hankekokonaisuuden tavoitteena on ollut perustaa Kouvolaan EU:n ja Venäjän välisen raja-alueen johtava rautatieosaamis- ja liiketoimintakeskus. Yksi osatavoite oli, että tarjolla on eri asteista rautatiealaan liittyvää koulutusta. Tavoitteena on, että vuonna 2010 Kouvola on johtava rautatieliiketoiminnan ja asiantuntemuksen keskus EU:n ja Venäjän rajalla. 

KSAO-Innorail –projektissa näihin haasteisiin on vastattu ottamalla huomioon muuttuvan rautatiealan koulutustarpeet. KSAO toteuttaa rautatiealan ammatillista koulutusta työelämän tarpeisiin perustuen. Hankkeessa on luotu ratatekniikkaan suuntauvaa koulutusta, joka on toteutunut maarakennuksen koulutusohjelmassa sekä aikuiskoulutuksen täsmäkoulutuksena. Alkuperäinen projektin toteuttamisaika oli 1.4.2008-31.12.2010. Hanke on saanut puolen vuoden jatkorahoituksen, jolla lisätään resursseja veturi- ja vaunukaluston asentajakoulutuksen suunnitteluun ja opettajan työelämäjakson toteuttamiseen sekä parannetaan opetusmateriaalin laatua.

Toimenpiteet ja tuloksetOpettajien työelämäjaksot rautatiealan yrityksissä→ Ammatillisesti ja pedagogisesti pätevät opettajatVuonna 2009 toteutui yhden opettajan työelämänjakso ja vuonna 2010 toteutui kahden opettajan työelämänjaksot radanrakennuksen ja kunnossapidon työmaakohteissa.    Uuden opetusmateriaalin tuottaminenSoveltuvan olemassa olevan opetusmateriaalin hankinta → Käytettävissä laadukas opetusmateriaali Rautatiealan yritysten koulutustarpeiden kartoittaminenKoulutusten suunnittelu ja tuotteistaminen→ Koulutustuotteet Palvelukonseptien kehittäminen→ Opiskelijoiden tuottamat palvelut työssäoppimiseksiKoulutuksen kehittämistä tehdään yhteistyössä rautatiealan yritysten ja Innorail-Forumin yhteistyöverkostossa toimivien organisaatioiden kanssa.  

KSAO-Innorail-hanke on Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Euroopan Unionin Sosiaalirahaston rahoittama rautatiealan osaamisen kehittämishanke, jonka toteuttaa Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO).