Ihmeen särmää rakentamista

Ihmeen särmää rakentamista (ISR) -hankkeen
avulla varmistamme puurakentamisen
ammattilaisten osaamisen tulevaisuudessa.

Kinnon sekä Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen Piiri ry kanssa yhteistyönä toteutettavan projektin tavoitteena on pyrkiä vahvistamaan rakennusalan yritysten toimintaedellytyksiä Kouvolan seudulla.

Hanke kartoittaa alan osaamis- ja koulutuspuutteita sekä osallistuu yhdessä rakennusalan yritysten sekä alan oppilaitosten opettajien kanssa koulutusohjelmien sisältöjen suunnitteluun.

Projektissa perustetaan kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyöverkosto, jossa on mukana yrityksiä, tutkimus- ja oppilaitoksia sekä järjestöjä.
KSAO:n tavoite hankkeessa painottuu koulutuksen tarvekartoitukseen yhteistyössä yritysten kanssa sekä tarpeita vastaavan puurakentamisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.