HelliTalent

""

1.2.2016-31.12.2018

Tukee Kouvolan seudun ammattiopistossa opiskelevien nuorten opintojen läpäisyn te-hostamista sekä heidän sujuvaa siirtymistä koulutuksesta työelämään ja jatko-opin-toihin. Hankkeen kohderyhmänä ovat sosiaali- terveys- ja liikunta-alan sekä yhteis-kuntatieteiden, kaupan ja hallinnon alan opiskelijat ja opettajat. Hankkeen aikana malli vakiinnutetaan muille aloille.

Hankkeessa mallinnetaan työelämäyhteistyössä uudenlainen yrittäjyyttä ja monialaista oppimista korostava työelämälähtöinen oppimisympäristö. Kuvataan lähihoitaja- ja merkonomitutkintoa yhdistävä toimintatapa, jossa integroidaan opintoja työelämälähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Pilottioppimisympäristöinä toimivat soteklinikka Helli ja aluksi muut sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöt, joissa opiskelijat toimivat yhdessä yrittäjämäisellä orientaatiolla oikeiden asiakkaiden kanssa. 

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympä-ristökeskus.

Tutustu HelliTalentin tuotoksiin