Gamedu

 Pelialan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa

GAMEDU kehittää kymenlaaksolaista peliosaamista

GAMEDU – Pelialan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen osittain rahoittama hanke, jossa kehitetään paikallista ja valtakunnallista pelialan huippuosaamista koulutuksen ja  osaajien verkottumisen kautta.  Se on tarkoitettu yrityksille ja peliosaajille tai sellaisiksi aikoville.

Hankkeen  varsinaisia kohderyhmiä ovat Kouvolan seudun ammattiopiston opettajat ja työelämän työpaikkaohjaajat ja työnantajat. Varsinaisen kohderyhmän lisäksi hankkeen toiminta kohdistuu myös välillisiin kohderyhmiin, joita ovat toisen asteen koulutusta aloittavat nuoret sekä aikuisopiskelijat, työssäoppimispaikat, alan oppilaitokset Suomessa ja ulkomailla, verkostokumppanit Suomessa ja ulkomailla sekä Kouvolan kaupunki.

Hankekokonaisuudessa on kaksi erillistä hanketta, joista toisessa (ESR) kehitetään pelialan koulutusta ja toisessa, jo päättyneessä (EAKR) hankkeessa, kehitettiin pelialan oppimisympäristöä laite- ja ohjelmistoinvestoinnein.

Pelialan koulutushankkeen tavoitteet:

 • luoda yhteistyössä alan yritysten sekä asiantuntijoiden kanssa laadukas pelialan koulutuksen opetussuunnitelma ja opiskeluympäristö Kouvolan seudun ammattiopistolle
 • kouluttaa tarvittava opetushenkilöstö
 • aloittaa pelialaan erikoistunut aikuiskoulutus
 • kehittää ja aloittaa kaksi uutta pelialan toisen asteen koulutuslinjaa
 • kehittää pelialan koulutuksen tasoa
 • neljän pysyvän työpaikan luominen
 • edesauttaa pelialan yritystoiminnan aloittamista Kouvolan seudulla
 • suomalaisen pelialan osaamisen kansainvälistäminen
 • pelialan osaamisverkoston kehittäminen alan toimijoiden ja oppilaitosten yhteistyötä tiivistämällä
 • toiminta-aika: 15.2.2011-31.12.2014
 • budjetti: 459 484 euroa

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Kymenlaakson liiton osittain rahoittaman investointihankkeen avulla Kouvolan seudun ammattiopistolle rakennettiin pelialan koulutuksen käyttöön alan standardeja vastaava oppimisympäristö.

 • toiminta-aika: 1.3.2011-31.7.2013
 • budjetti: 270 000 euroa

Koulutuksen opetus- ja työskentely-ympäristö suunnitellaan yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Projektissa kehitetään opetus- ja työskentely-ympäristön rinnalla luokkatilat, toimintamallit ja sisällöntuotantoympäristöt perustuen eri ohjelmisto- ja laitekantoihin.