FREES Technology

FREES Technology on osa Biosammon vientikouluhankekokonaisuutta, jonka päähanke on Biosampo – FREES. Vientikouluhankkeiden päätavoitteena on kehittää laadukas koulutustyökalusto vientikoulutustoiminnan tarpeisiin. Hanke kehittää ja laajentaa Biosampo koulutus- ja tutkimuskeskuksen prosesseja ja teknologioita ekotehokkaaksi kokonaisuudeksi. FREES Technology -hankkeen laitehankinnat on kartoitettu tarvelähtöisesti ja painopisteenä ovat seuraavat teknologiat:

  • kylmätekniikka kuuman lämpöenergian muuntamiseksi kylmäksi
  • mikrovesivoimatekniikka pienien vesivirtojen hyödyntämiseksi
  • vedenpuhdistustekniikka juomaveden tuottamiseksi

Nämä tekniikat integroituvat hyvin Biosampo koulutus- ja tutkimuskeskuksen prosesseihin ja parantavat merkittävästi Biosammon koulutustarjontaa ja -valmiutta. Hanke mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden entistä monipuolisemman ja tehokkaamman hyödyntämisen sekä ympäristönsuojeluun ja jätevedenpuhdistukseen liittyvien teknologioiden intensiivisen soveltamisen käytännössä. Lisäksi hanke kehittää KSAO:n koulutustarjontaa ja parantaa sen alueellista kilpailukykyä.

Projektin kohderyhmänä ovat KSAO:n opiskelijat ja opettajat sekä teknologiaa toimittavat yritykset. Näiden lisäksi vientikouluhankkeessa toimivat kansainväliset yhteistyökoulut ja niiden opiskelijat kuuluvat projektin välilliseen kohderyhmään.

Hankkeen kesto 1.7.2012 – 30.9.2014

Budjetti 158 080 euroa. EAKR- rahoituksen osuus 70 %, kuntarahoitus 30 %.