ETIÄINEN

Uusi ennakointitiedon tuottamisen malli, joka auttaa oppilaitoksia reagoimaan yrityskentän osaajatarpeisiin.

Hankkeessa luodaan maakunnallinen ennakointitiedon tuottamisen malli, joka auttaa oppilaitoksia reagoimaan riittävän nopealla syklillä työelämän osaamistarpeisiin. Hankkeen päätavoitteena on luoda monikanavainen, työnantajien ja koulutusorganisaatioiden vuorovaikutusta kehittävä toimintamalli, jossa ennakointitiedon kerääminen ja hyödyntäminen kytketään KSAOn omiin prosesseihin.

Toimenpiteet:

  1. Olemassa olevan ennakointitiedon kartoitus ja ennakointiin liittyvät työvaiheet KSAOssa
  2. Ennakointitiedon tarpeiden määrittäminen
  3. Ennakointitiedon keruun ja soveltamisen kokeilut
  4. Ennakointitiedon soveltamisen mallin kehittäminen ja juurruttaminen KSAOon

Toteutusaika 1.4.2018 – 30.9.2020

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola

Rahoittaja: ESR, Hämeen ELY-keskus
 

Yhteystiedot:
Hankevastaava Olli Mustapää, 020 615 1202, olli.mustapää(at)ksao.fi
Hankeassistentti Paula Filppu, 020 615 5508, paula.filppu(at)ksao.fi