Energiaopintojen elinkaaripolku -hanke

""

Energiaopintojen elinkaaripolkua kehittämällä tehostamme koulutuksen tarjontaa ja laatua energia-alalla

Energiaopintojen elinkaaripolku -hankkeessa kehitämme opinpolkua peruskoulusta toisen asteen koulutukseen ja edelleen korkeakouluopintoihin. Hankkeen tuloksena mielenkiinto energia-alalla työskentelyä ja biotaloutta kohtaan lisääntyy, jolloin alan yritysten käyttöön valmistuu pätevää työvoimaa. Tavoitteenamme on lisätä opiskelumotivaatiota kehittämällä selkeät toiminta- ja opetusmallit koko koulutusketjuun.

Hankkeessa keskitytään erityisesti KSAO:n luonto- ja ympäristöalan ja Kyamk:n energia-alan yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseen opinpolun luomiseksi. Hanketta koordinoi Kinno, jonka tehtävä on yritysten energiaosaamiseen liittyvien tarpeiden selvittäminen. Muita osatoteuttajia hankkeessa ovat LUT ja Helsingin yliopiston Palmenia, jotka keskittyvät kouluttamaan tuoreimmat biotalouden ja energia-alan kehityssuunnat opettajille sekä edistämään alueemme koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä opinpolun kehittämiseksi

Kesto: 1.3.2015-31.10.2016

Päärahoittaja: Hämeen ELY-keskus 70% (ESR)

Kumppanit: Hallinnoija KINNO, osatoteuttajat: Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja Helsingin yliopisto/Palmenia