EKvA

""
""

EKvA – Erinomaista Koulutusta ja valmennusta Asiantuntijoille

1.2.2012–31.12.2014
  
Projektin tavoitteena on kehittää työelämäyhteistyöhön perustuva toimintamalli, jossa opettajien suunnitelmallisten työelämäjaksojen aikana koulutetaan aloille työpaikkaohjaajia, kehitetään työssäoppimisen ohjausta, uudistetaan ammatillisia tutkintoja ja vahvistetaan työelämäkumppanuutta.

Yhteistyöprojektin toteuttajat ovat Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO), hallinnoija, Etelä-Karjalan aikuisopisto (AKTIVA) ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI). Projektia rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja tuen myöntää Opetushallitus.

Kohderyhmä    
Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat oppilaitosten opetushenkilöstö ja alueen työpaikkaohjaajat. Välillisenä kohderyhmänä ovat opiskelijat, tutkinnon suorittajat, koulutuksen järjestäjät, oppilaitosten ja yritysten johto sekä työpaikkojen koko henkilöstö.

Tavoitteet

  1. Opettajan/kouluttajan substanssiosaaminen lisääntyminen työelämäjaksoilla
  2. Opettajan/kouluttajan työssäoppimisen pedagogisen ohjauksen taitojen kehittyminen työelämäjaksoilla
  3. Ammatillisten tutkintojen uudistaminen Competence&Qualifications -menetelmää hyödyntäen
  4. Koulutuksen järjestäjien sekä työelämän verkosto- ja yhteistyöosaamisen vahvistuminen