Digiluova

Vastuullisuus digitaalisessa valmistamisessa

1.10.2019-31.12.2021

Hankkeen tavoitteena on kehittää uutta osaamista ja edistää sekä kestävää kehitystä ja kiertotaloutta että maker-kulttuuria törmäyttämällä eri alojen sekä toimijoiden välistä yhteistyötä avoimessa innovaatio-, tuotekehitys- ja työpajaympäristö FabLabissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa.

Tavoite 1: Luodaan avoin innovaatio-, tuotekehitys- ja työpajaympäristö Fablab, joka on yhteinen opiskelijoille, peruskoulujen oppilaille, opettajille, yrityksille, pienyrittäjille ja 3.sektorin toimijoille. Tavoitteena on edistää teknologista pystyvyyttä osaamista jakaen ja kehittäen.

Tavoite 2: Edistetään kestävän kehityksen ja kiertotalouden toteutumista tietoa ja osaamista lisäten. Osallistutaan Euroopan kestävän kehityksen viikkoon 30.5.-5.6.2020 järjestäen paikallisen tapahtuman yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tavoite 3: Kehitetään digitalisaatiota erityisesti taideteollisuus-, tekstiili- ja muotialalla. Tavoitteena on lisätä sekä opettajien että opiskelijoiden valmiuksia työskennellä FabLab –ympäristössä ja –verkostossa myös kansainvälisesti. Näin edistää digitaalisten apuvälineiden käyttöä oppimisessa ja työelämäyhteistyön lisäämisessä.

Yhteystiedot:

Hankevastaava Hanna Pulkka, 0206156741, hanna.pulkka(at)ksao.fi

Hankeassistentti Paula Filppu, 020 615 5508, paula.filppu(at)ksao.fi