Digiloikka

""

Digiloikka eTaidon käyttöönotolla ja toimintakulttuurin muutoksella – Digi x+y+Z

Hankkeen tavoitteena on laajamittainen eTaidon –sähköisen oppimisratkaisun käyttöönotto ja uuden osaamisperustaisen (pedagogisen) toimintakulttuurin tukeminen. Tavoitteena on myös kehittää työpaikkakouluttajien osaamista digitaalisten välineiden hyödyntämisessä. Joustavilla, yksilöllisillä opintopoluilla varmistetaan ketterät siirtymät opintojen aikana.

Hankkeessa kuljetaan 2+1 mallista kohti uutta, tulevaisuuden ammatillista koulutusta. Tarkoituksena kehittää ja ottaa käyttöön työpaikalla tapahtuvan oppimisen (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) tukemiseen ja ohjaamiseen uusia digitaalisia välineitä ja niihin kytkeytyviä pedagogisia toimintamalleja.

Hanketta koordinoi Helsingin kaupungin opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja, Stadin ammattiopisto. Mukana on kahdeksan toimijaa.

Hanke alkoi vuoden 2016 alussa ja se päättyy vuoden 2017 lopussa.

Rahoittajana Opetus- ja kulttuuriministeriö.