Digiaktorit

Tänä päivänä paljon puhutaan ja uutisoidaan työelämän ja ammattien muutoksista. Tulevaisuudessa edessämme on käsiteltävänä monia tänään vielä vierailta tuntuvia ilmiöitä. Automaatio, robotit ja oppiva keinoäly tulevat muuttamaan lähitulevaisuudessa työnkuvia ja työuria. Tulevaisuuden tutkijan Marja-Liisa Viherän näkemys tällaisista ilmiöistä on esimerkiksi tiettyjen työpaikkojen katoaminen, luonnonmullistukset, hupenevat luonnonvarat, eriarvoisuus ja osaamisen muutos. Vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, niin ympäristöstä, työstä, ammateista, toimeentulosta ja tekniikasta puhutaan usein ilmiöinä, jotka tulevat vääjäämättömästi ja joihin yksittäisten ihmisten pitää sopeutua.

1.2.2018 – 31.12.2020

Hankkeen logorivi, hankkeessa mukana, Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kouvolan seudun ammattiopisto, Ekami, Ekami rannikkopajat, XAMK - Juvenia

KOKO HANKKEEN TAVOITTEENA

 • Edistää kohderyhmään kuuluvien nuorten koulutus- ja työllistymisvalmiuksia hyödyntämällä sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita sekä digitalisoitumiskehitystä
 • Pilotoida ja kehittää digitaalisia pelillisiä menetelmiä, sekä mentoroinnissa tarvittavia sähköisiä- ja etäohjausmenetelmiä
 • Järjestää yhteisiä työpajoja opiskelijoille ja heitä ohjaavalle henkilökunnalle sähköisistä työnhakutavoista ja palveluista

KSAON OSAHANKKEEN TAVOITTEENA

 • Kartoittaa oman oppilaitoksen kohderyhmien osalta käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia omasta digiosaamisestaan ja lisäosaamisen tarpeesta
 • Vertaismentorointimallin kehittäminen, pilotointi ja valtavirtaistaminen sähköisten oppimimisympäristöjen ja palveluiden käyttämisen sujuvoittamiseksi ja samalla koulutukseen ja työelämään siirtymistä tukien
 • Opettajien kouluttaminen vertaismentorimallin käyttöön
 • Aliedustettujen ryhmien digiosaamisen lisääminen huomioiden erityisen tuen tarpeet

TOIMENPITEET

 • Kartoitetaan oman oppilaitoksen kohderyhmien osalta käyttäjien näkemyksiä ja kokemuksia omasta digiosaamisestaan ja lisäosaamisen tarpeesta; esim. VALMA, Duunipaja ja vieraskieliset opiskelijat
 • Kehitetään vertaismentorointimalli, sekä pilotoitoidaan ja valtavirtaistetaan se sähköisten oppimimisympäristöjen ja palveluiden käyttämisen sujuvoittamiseksi samalla koulutukseen ja työelämään siirtymistä tukien
 • Koulutetaan KSAOn opettajia vertaismentorimallin käyttöön ja uusien vertaismentorien opastamiseen, jotta malli saadaan pysyvästi jalkautettua osaksi KSAOn toimintaa opiskelijaryhmien vaihtuessa
 • Lisätään aliedustettujen ryhmien digiosaamista erityisen tuen tarpeet huomioiden vertaismentoroinnin ja e-mentoroinnin avulla

Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin, Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin, Ekamin Rannikkopajojen ja Kouvolan seudun ammattiopiston KSAOn yhteistyöverkoston voimin.

Hankkeen etenemistä, tiedotusta työpajoista ja muita hankkeessa järjestettäviä koulutuksia voit seurata hankkeen blogissa. Sosiaalisesta mediasta hankkeen löydät #digiaktorit

Lisätietoja:
Osahankevastaava Kristina Ström
020 615 5903, kristina.strom(at)ksao.fi