Carry on

Carry on – kärryllinen työkaluja ohjaukseen 1.2.2016 – 30.6.2018

""

Kymenlaakson ammatillisen koulutuksen toimijoiden ESR-hanke, jossa tavoitteena on opintojen läpäisy ja keskeyttämisen ehkäisy kaikissa hankeverkosto-oppilaitoksissa.

Hankkeessa ovat mukana Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, koordinaattori, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Harjun oppimiskeskus ja Kouvolan seudun ammattiopisto. Hankkeen kohderyhmänä ovat opinto-ohjaajat, opettajat/kouluttajat ja opiskelijoiden ohjaustyötä tekevät toimijat. Välillinen kohderyhmä ovat opiskelijat, erityisesti alle 30-vuotiaat nuoret.

Hankkeessa järjestetään työpajoja, joissa kehitetään tilastotiedon parempaa hyödyntämistä ennakoinnissa ja jaetaan hyviä käytäntöjä sekä kuvataan ohjauspolku peruskoulusta ammatilliselle toiselle asteelle ja edelleen ammattikorkeakouluun ja työelämään. Lisäksi toteutetaan valmennusta ja työpajoja ohjaushenkilöstölle pienryhmäohjausmenetelmästä ja opettajille muuttuvasta opettajuudesta opettajasta ohjaajaksi ja valmentajaksi. Jokaisessa verkosto-oppilaitoksessa kehitetään ohjauksen tueksi työvälineitä.

Hankkeessa tuotetaan ennakointityökaluja opintojen keskeyttämiseen, ehjä ohjauspolku peruskoulusta toiselle asteelle, jatko-opintoihin ja työelämään, opettajasta ohjaajaksi ja valmentajaksi – työpajat sekä mallinnukset, kärryllinen työkaluja ohjauksen tueksi. Ksaossa keskitytään kuvaamaan ohjaajan polkua.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympä-ristökeskus.

Tutustu Carry on -hankkeen tuotoksiin

Tästä pääset selaamaan työpaikkaohjaajan työvälinettä salkkumallia.