Briefcase – Oma polku ammattiin

Hankkeessa mukana EU, Ely ja Vipu

Koordinaattori: Kouvolan aikuiskoulutuskeskus

Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO ja Saimaan ammattiopisto Sampo

Tavoitteet:
Ensimmäisenä tavoitteena on kehittää kustannustehokas Kielisalkku-valmennusohjelma, joka hyödyntää digitalisaatiota, toiminnallisuutta ja itsenäistä työskentelyä. Kohderyhmänä ovat kotoutumiskoulutuksen päättäneet, mutta ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevat maahanmuuttajat. Kielisalkussa paneudutaan työssä ja ammatissa tarvittavan kielitaidon kehittämiseen. Kielisalkku räätälöidään yksilöllisesti kunkin maahanmuuttajan osaamistason ja ammatillisten tavoitteiden mukaisesti. KSAOn Kielisalkussa keskitytään kotityö- ja puhdistuspalvelualaan sekä sosiaali- ja terveysalaan.

Toisena tavoitteena on kehittää sujuva tiedonsiirron malli, Osaamisportfolio, jonka maahanmuuttaja itse kokoaa hyödyntäen digitalisaatiota monipuolisesti. Osaamisportfolio auttaa maahanmuuttajaa arvioimaan omaa osaamistaan suhteessa suomalaisessa työelämässä vaadittavaan osaamiseen. Osaamisportfolio auttaa myös työnantajia arvioimaan työnhakijan osaamista.

Kielisalkku

Toteutusaika
1.12.2016 – 30.6.2019

Rahoittaja: ESR, Hämeen ELY-keskus