Biosampo

""

Biosampo-hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun kilpailukykyä ja Kaakkois-Suomen ympäristö- ja bioenergia-alan kehittämistavoitteita. Hanke on koulumaailman suurimpia hankkeita ja sen kokonaiskustannusarvio on noin kaksi miljoonaa euroa. EU:ssa on asetettu haasteelliset tavoitteet uusiutuvan energian ja bioenergian lisäämiseksi. Biosampo-hanke vastaa bioenergian lisäystavoitteisiin koulutus- ja T&K-sektorilla. 

Kouvolan seudun ammattiopiston Luonnonvaran toimipisteeseen on rakennettu bioenergia-alan koulutuskeskus, jossa aloitettiin bioenergia-alan aikuiskoulutus maaliskuussa 2010. Käytännönläheisen koulutuksen toteuttamiseksi keskukseen on rakennettu monipolttotekniikkaan perustuva CHP-laitos. 

Maaseudun toimijat saavat energiaomavaraisuuden ohella mahdollisuuden energiayrittäjyyteen eli ylijäämäsähkö voidaan myydä valtakunnan verkkoon. Pienten hajautetun bioenergian tuotantolaitosten on toimittava monipolttoaineperiaatteella ja raaka-aine on saatava läheltä, jotta toiminta on järkevää.

Suomessa ei ole vastaavaa alan koulutusta. Bioenergiasähkön ja lämmön tuotannon koulutusta tulee olemaan kolmen tasoista: suorapolttomenetelmän käyttäjäkoulutus bioenergialaitoksen työntekijöille, käyttöpäällikön koulutus sekä lähienergiayrittäjäkoulutus. Suunnitelmissa on myös liittää bioenergian tuotantoon tähtäävä koulutus maaseutualan nuorisoasteen peruskoulutukseen. 

Hankkeen yhteistyökumppaneina on eri yrityksiä, mm. AKV-Group Oy. Hanketta tukee Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoituksen myönsi Etelä-Suomen lääninhallitus.

Lisätiedot: