Biosampo – FREES

Biosampo – FREES (Finnish Renewable Energy Export School) – vientikouluhanke on jatkumo Biosampo- ja Biohybridi –hankkeille. Hankkeessa kansainvälistetään Biosampo -koulutuskeskuksen koulutustarjonta uudenlaisen vientikoulutuksen työkaluston avulla. Siinä kehitetään työkalustoa vientikoulutusjärjestelmän rakentamiseksi ja toteuttamiseksi sekä monistettavan, kansainvälisen mallin luomiseksi.

Työkalusto sisältää mm. opetussuunnitelmat, koulutusmateriaalit, tarkastuslistat ja ohjeistukset, jotka tuotetaan hankkeen henkilöstön ja hankkeeseen osallistuvien ammattiopiston opettajien asiantuntemuksella ja työpanoksella. Hankkeen päätyttyä myös muuta Kouvolan seudun ammattiopiston koulutustarjontaa voidaan kansainvälistää hankkeessa luodun vientikoulutuksen työkaluston avulla. Se on myös monistettavissa muihin koulutusjärjestelmiin oppilaitoksissa ja yrityksissä.

Hankkeen kesto 16.2.2012 – 30.9.2014

Budjetti on 430 000 euroa josta ESR-rahoituksen osuus on 70 % ja kuntarahoituksen osuus 30 %.

FREES Technology on osa Biosammon vientikouluhankekokonaisuutta, jonka päähanke on Biosampo – FREES. Vientikouluhankkeiden päätavoitteena on kehittää laadukas koulutustyökalusto vientikoulutustoiminnan tarpeisiin. Hanke kehittää ja laajentaa Biosampo koulutus- ja tutkimuskeskuksen prosesseja ja teknologioita ekotehokkaaksi kokonaisuudeksi.  Biosampo(EAKR) 2008-2012
Edisti maaseudun kilpailukykyä ja Kaakkois-Suomen ympäristö- ja bioenergia-alan tavoitteita.
Biohybridi (EAKR) – 2012
Tähtäsi bioenergia-alan oppimisympäristön kehittämiseen.