Ammattisilta

AMMATTISILTA – Työelämäkumppanuuden kehittämishanke

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa opetuksen työelämävastaavuutta. Vaativaan tavoitteeseen päästään kehittämällä oppilaitoksen ja työelämän välistä kumppanuutta ja opettajien työelämäosaamista.

Ammattisilta-hankkeen Puimalat

Mitä puitiin?

Puimalatyöpajoissamme oli mukana opiskelijoita, työpaikkaohjaajia, työssäoppimista ohjaavia opettajia ja esimiehiä. Yhdessä puitiin työssäoppimisen ohjauksen tilannetta, nostettiin esiin asioita, jotka toimivat tai eivät. Puimaloissa olivat mukana kaikki KSAO:n toimipisteet.

ELY-keskuksen ESR-projekti                                                                       

Toteutuu 1.3.2008–30.6.2011

Yhteistyökumppanina:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto 

Projektin kohderyhmänä: 
Opettajat ja työpaikkaohjaajat

Hankkeessa tuotetaan                                                                                               

  1. Yhdenmukainen opettajia, työpaikkaohjaajia ja opiskelijoita palveleva ohjausmalli, jonka avulla yhdenmukaistetaan oppilaitoksen erilaisia ohjauskäytänteitä ja ohjauskulttuuria 
  2. Moduloitu työpaikkaohjaajakoulutusmalli, jolla koulutetaan työpaikkaohjaajia hankkeen puitteissa
  3. Oppilaitoksen käytänteitä parantavia kehittämishankkeita

Hankkeen menestystekijät

  • Tavoitteet realistiset ja kiinteässä yhteydessä organisaation strategiaan ja laatuun
  • Johdon tuki
  • Opettajien vahva pedagoginen osaaminen ja ymmärrys ohjauksesta ja työelämäkumppanuudesta
  • Työelämän vahva kumppanuusrooli
  • Aktiivinen ja motivoitunut kehittäjätyöryhmä
  • Tuotosten ja työkalujen jalkauttaminen oppilaitoksen normaaliksi toiminnaksi

Ammattisilta-hankkeen päätösseminaari pidettiin 11.5.2011. Seminaarissa kerrottiin työssäoppimisen ohjauksen työkaluista,  koulutusaloilla toteutetuista työpaikkaohjaakoulutuksista sekä Puimala-tapaamisten tuloksista.Ammattisilta-hanke on päättynyt. Syksyn 2011 toimintoja ovat mediayhteistyö (ks. liite) ja työpaikkaohjaajakoulutusten vakiinnuttaminen.