AMIS-TAPE

AMIS-TAPE-HANKKEESSA EHKÄISTÄÄN AMMATTIIN OPISKELEVIEN TAPATURMIA

Kouvolassa on toiminut vuosina 2010-2012 Amis-TAPE-hanke, jonka tavoitteena on tehdä koulutapaturmien seuranta käytännöksi Kouvolan seudun ammattiopistossa. Ammattiopiston käyttöön on kehitetty ohjelma, jonne jokainen koulutapaturma ja läheltä piti -tapaus kirjataan.
Kertynyttä tietoa käytetään tapaturmien ehkäisyyn. Hanke toteutetaan Kouvolan seudun ammattiopiston ja Tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskuksen (START) yhteistyönä.

Tapaturmien seurantaa tarvitaan

Tilastot osoittavat, että erityisesti nuorille miehille sattuu tapaturmia. Ammattiopistoissa opiskelee suuri joukko nuoria, mutta heille sattuvista koulutapaturmista on vielä erittäin vähän tietoa. Tapaturmien ehkäisyn suunnittelussa tieto tapaturmien syistä ja tapaturmiin liittyvistä tekijöistä on kuitenkin välttämätöntä. Lisäksi työturvallisuusajattelu ammattiopistoissa kaipaa tehostamista.


Tapaturmat tilastoidaan

Amis-TAPE-hankkeessa KSAO on ottanut käyttöönsä ensimmäisenä ammattiopistona Suomessa internetissä toimivan tapaturmien tilastointi- ja raportointiohjelman (TAPE), jonne tiedot jokaisesta koulutapaturmasta ja läheltä piti -tilanteesta kirjataan. Tapaturmat kirjataan nimettöminä, ja seurannassa noudatetaan henkilötietolakia (523/99). Ohjelma kokoaa siihen kirjatut tiedot raporteiksi ja kuvioiksi, joista tapaturmien kokonaistilanteen seuraaminen on helppoa. Opiskelijat voivat osallistua tietojen kirjaamiseen ja raporttien seurantaan yhdessä opettajien kanssa.

Tieto lisää turvaa!

TAPE-ohjelmaan kertynyt tieto auttaa ehkäisemään tapaturmia. Kun ammattiopistossa tiedetään, millaisia tapaturmia sattuu, osataan niiden ehkäisemiseksi kehittää parhaimmat keinot. Tietoa voi käyttää hyödyksi myös työturvallisuusopetuksessa. Osallistuminen tapaturmien kirjaamiseen ja seurantaan kehittää opiskelijoiden työturvallisuusajattelua, joka on tärkeä osa ammatillista oppimista ja kehittyvää ammattitaitoa.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Ammattiin opiskelevien tapaturmakyselyn tuloksia

Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijoille tehtiin keväällä 2011 tapaturmakysely. Kyselystä kävi ilmi, että 15 %:lle oli sattunut koulutapaturma kuluneen vuoden aikana, ja 75 % koulutapaturmista oli sattunut työtunnilla. Vapaa-ajan tapaturma oli sattunut vähän alle puolelle. Koulutapaturmista yli neljännes ja vapaa-ajan tapaturmista yli viidennes oli toisen henkilön tahattomasti tai tahallisesti aiheuttama. Nuorten mielestä yli puolet kaikista tapaturmista olisi ollut mahdollista ehkäistä. Kysely oli osa Amis-TAPE-hanketta. Kyselystä on ilmestynyt raportti Sellasta sattuu. Eka näkee punasta ja sit onki jo tapahtunu hirveitä. Kouvolan seudun ammattiopiston tapaturmakyselyn tuloksia 2011.