Yhdessä Parasta! ITÄ

Asiakaslähtöisten ja yhdenmukaisten HOKS prosessin ja oppisopimus- ja koulutussopimusprosessin käyttöönotto.

17.6.2020 – 30.6.2022

Hankkeen valtakunnallisena tavoitteena on

 • Asiakaslähtöisten ja yhdenmukaisten HOKS prosessin ja oppisopimus- ja koulutussopimusprosessin käyttöönotto mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.
 • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhdenmukaisen palveluprosessin toimintamallin käyttöönotto mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.
 • Laadukas henkilökohtaistaminen, jonka avulla tunnistetaan erilaiset tuen tarpeet erityisesti keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opintojen loppuun saattamiseksi.
 • HOKS-prosessin ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttaminen yksilöllisten osaamistarpeiden mukaisesti siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella
  kokonaisia koulupäiviä ja -viikkoja.

Ksaossa mm.

 • osallistutaan verkoston vertaiskehittämistoimintaan: hoks-tukihenkilöt, johto ja esimiehet, hankevastaava
 • perehdytetään tiimien hoks-tukihenkilöt vertaisvalmentajatoimintaan ja suunnitellaan vertaisvalmentajatoiminnan toteutus
 • otetaan käyttöön Parasta -hankkeiden tukimateriaali ja perehdytetään opettajat ja työpaikkaohjaajat sen käyttöön
 • vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä johdon ja tiimiesimiesten hoks-osaamista.

Hankkeessa toimii valtakunnallisesti 76 ammatillista toimijaa. Ksao kuuluu osaksi idän verkostoa.

 • Itäinen verkosto:
  • Riveria (koordinointi)
  • Ksao
  • Esedu
  • Ekami
  • Sampo
  • Harjun oppimiskeskus
  • Samiedu
  • Tanhuvaara Urheiluopisto
  • Ysao

Yhteystiedot:

Hankevastaava Tuija Kaitarinne-Kunnari, 020 615 5898, tuija.kaitarinne-kunnari(at)ksao.fi

Hankeassistentti Paula Filppu, 020 615 5508, paula.filppu(at)ksao.fi