Perusteista poluille

Kehittää yksilöllisiä opintopolkuja jatko-opintoihin pääsemiseksi sekä yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen

Oikeus osata -ohjelman painopistealue 3.2

Toiminta-aika: 13.11.2020-30.6.2022

Hankkeen tarkoitus on kehittää opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja jatko-opintoihin pääsemiseksi sekä yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen.

KSAOn tavoite KSAOlla on tarve kehittää

  • yhteisten tutkinnon osien monipuolista tarjontaa
  • tapoja yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen
  • opiskelijoiden valmiuksia jatko-opintoihin
  • henkilöstön osaamista digitaalisuudessa ja verkkopedagogiikassa

Kohderyhmä: opiskelijat, opettajat, opinto-ohjaajat, uravalmentajat, tiimiesimiehet ja johto.

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus

Verkostokumppanit:

Koordinointi: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Osa-toteuttajat: Kouvolan kaupunki (Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO), Careeria, Etelä-Savon ammattiopisto, Suomen diakoniaopisto, Hyria, Seurakuntaopisto, Kisakalliosäätiö, Kotka-Haminan seudun KKY (Ekami), Tanhuvaaran urheiluopisto, Lounais-Hämeen KKY,  Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Novida), Oulun palvelualan opisto,  Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko), Saimaan ammattiopisto (Sampo), Savon ammattiopisto, Suomen Urheiluopisto ja Vamia.

KSAOn yhteystiedot:  

Hankevastaava Kristina Ström, p. 02061 55903, kristina.strom@ksao.fi 
Hankeassistentti Paula Filppu, p. 02061 55508, paula.filppu@ksao.fi