Kymenlaakson dronekoulutusverkosto

Tuodaan oppilaitokset ja yritykset tiiviiseen yhteistyöhön kehittämään maakunnan droneosaamista

1.5.2021 – 30.4.2022

Hankkeen tavoitteet

– Luoda Kymenlaakson dronekoulutusverkosto, joka tuo alueen oppilaitokset ja yritykset tiiviiseen yhteistyöhön kehittämään yhdessä maakunnan droneosaamista.
– Muodostaa käsitys droneteknologiaan liittyvistä nykyhetken ja lähitulevaisuuden osaamistarpeista maakunnan yrityksissä sekä kuvata koulutuksen osaamistavoitteet.
– Tarjota alueen oppilaitosten (KSAO, Ekami, Xamk) opettajille ajantasainen koulutus dronen operoinnista, aihepiiriin liittyvistä teknologioista sekä lainsäädännöstä.
– Muodostaa suunnitelma droneteknologian koulutusvastuiden jakamisesta alueen oppilaitosten kesken (KSAO, Ekami, Xamk).
– Muodostaa yhteiset dronekoulutusten aihiot oppilaitoskohtaisen opetussuunnittelun tueksi.

Hankkeen tulokset

Kymenlaaksoon on luotu dronekoulutusverkosto, joka muodostuu alueen ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakoulusta sekä Kymenlaaksossa toimivista ilmailualan toimijoista. Verkostolle on luotu yhteiset toimintamallit, joiden pohjalta se pystyy jatkamaan toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Selvitysraportti droneteknologiaan liittyvistä nykyhetken ja lähitulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeista maakunnan yrityksissä. Selvitysraporttia käytetään pohjana opettajille suunnatun koulutuksen järjestämisessä sekä oppilaitosten kurssisuunnittelussa.

Alueen oppilaitosten (KSAO, Ekami, Xamk) opettajille on järjestetty ajantasainen koulutus dronen operoinnista, aihepiiriin liittyvistä teknologioista sekä lainsäädännöstä. Koulutus antaa eri alojen opettajille yhteisen tiedollinen ja taidollinen lähtötaso, jonka pohjalta voidaan ryhtyä suunnittelemaan droneteknologian integroimista nykyisiin koulutusohjelmiin tai rakentamaan kokonaan uusia koulutusohjelmia.

Suunnitelma droneteknologian koulutusvastuiden jakamisesta alueen oppilaitosten kesken (KSAO, Ekami, Xamk). Suunnitelman avulla vältetään päällekkäisiä koulutusohjelmia ja mahdollistetaan kunkin oppilaitoksen keskittyminen tiettyyn erityisalaan. Suunnitelma tukee myös mielekkäiden jatko-opintopolkujen muodostumista maakunnan ammattikouluista ammattikorkeakouluun. Tämä tukee nuorten kiinnittymistä
maakuntaan.

Yhteisesti muodostetut kirjalliset droneteknologian osaamiskuvaukset ja dronekoulutusten aihiot oppilaitoskohtaisen kurssisuunnittelun tueksi. Kurssiaihioiden rakentaminen toteutetaan osana koulutusvastuiden jakamissuunnittelua. Samalla kurssiaihioiden muodostaminen tukee osaamisen jakamista ja yhteisen koulutuksellisen kokonaiskuvan muodostamista verkoston sisällä. Valmiit koulutusaihiot tukevat opettajien kurssisuunnittelua, sillä oppilaitoskohtaisen sovellus voidaan toteuttaa aihiota muokkaamalla tai täydentämällä.

Päätoteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat: Kouvolan seudun ammattiopisto, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Rahoitusmuoto: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha

Lisätietoja:

Hankevastaava, Pekka Lindström, 02061 59484, pekka.lindstrom@ksao.fi

Hankeassistentti Taru Horppu, 02061 51345, taru.horppu@ksao.fi