JoPeda – Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen

Toimintakulttuurin uudistaminen ja asiakkaiden kannalta keskeisten palveluprosessien johtamisen kehittäminen.

Oikeus Osata -ohjelman painopistealue 3.2

Toiminta-aika: 1.1.2021-30.6.2022 

Hankkeen tarkoitus: Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki: asiakkaiden kannalta keskeisten palveluprosessien johtamisen kehittäminen. 

KSAOn tavoite: Pedagogisten linjausten ajantasaisuuden varmistaminen, pedagogisten vastuiden selkiyttäminen sekä tiedolla johtamisen kehittäminen pedagogiikassa: 

  • Varmistetaan ajantasaiset linjaukset ja prosessit palvelu-muotoilun keinoin. 
  • Määritellään eri osapuolten vastuut. 
  • Laaditaan eri toimintojen vuosikello. 
  • Kehitetään KSAOn pedagogisten mittarien hyödyntämistä palvelumuotoilun keinoin.  
  • Perehdytetään henkilöstö KSAOn pedagogisiin mittareihin ja niiden tuottaman tiedon hyödyntämiseen. 

Kohderyhmä: Oppilaitoksen johto, tiimiesimiehet, pedagoginen työryhmä sekä tutkintovastaavat. 

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus 

Verkostokumppanit  

Koordinointi: Etelä-Savon Koulutus Oy (Etelä-Savon ammattiopisto Esedu)

Osa-toteuttajat:
Kouvolan kaupunki (Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO),
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Novida),
Peimarin koulutuskuntayhtymä (Ammattiopisto Livia),
Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko) ja
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (Vierumäki).

KSAOn yhteystiedot:  
Hankevastaava Outi Kailio, p. 02061 58828, outi.kailio@ksao.fi 
Hankeassistentti Taru Horppu, p. 020 615 1345, taru.horppu@ksao.fi