Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Parannetaan aliedustettujen ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen hakevalla toiminnalla ja koulutuksilla

1.2.2021 – 30.6.2023

Hankkeen käyttötarkoitus on aliedustettujen ryhmien osallistumisen lisääminen jatkuvaan oppimiseen. Erityisavustuksen avulla parannetaan aliedustettujen ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen hakevalla toiminnalla ja koulutuksilla.

Avustuksen tavoitteena on lisätä jatkuvassa oppimisessa aliedustettuna olevien ryhmien osallistumista, tukea henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota sekä parantaa henkilöiden työmarkkina-asemaa.

Kohderyhmä: 

 • Aliedustettuihin ryhmiin kuuluvat asiakkaat: henkilöt, joiden koulutus- ja osaamistaso on heikkoa tai riittämätöntä työelämän vaatimuksiin nähden, työvoiman ulkopuolella olevat, työttömät, pienemmissä yksityisen sektorin yrityksissä työskentelevät, itsensä työllistäjät, manuaalista rutiinityötä tekevät työntekijät, yli 55-vuotiaat ja maahanmuuttajat.
 • Hankkeeseen osallistuvien yhteistyötahojen toimijat.

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus

Hankkeen toteutus:

 • Aliedustettujen ryhmien hakeutumisvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen eri hankkeissa saatujen tulosten ja kokemusten pohjalta.
 • Orientaatiojakson kehittäminen ja pilotointi – Kohti ammattia opinnot.
 • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteiden kehittäminen.
 • Työelämässä olevien osaamisen päivittämiseen liittyvien koulutusten suunnittelu yhdessä työelämän toimijoiden kanssa.
 • Yhteistyön tiivistäminen eri yhteistyötahojen kanssa.

Keskeiset yhteistyökumppanit:

 • Ekami – yhteistyö hakevan toiminnan kehittämisessä, hyvien käytänteiden jakaminen
 • Kouvolan kaupungin työllisyyspalvelut- kehitetään yhteistyössä toimivaa koulutus- ja työnantajayhteistyötä sekä edistetään työnhakijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille
 • Kymen yrittäjät – koulutussuunnittelua yritysten tarpeisiin
 • Oppilaitoksen eri alojen työelämäfoorumien jäsenet – yritysten henkilöstön koulutustarpeiden ennakointi ja suunnittelu
 • Kymsote – koulutukseen hakeutumiseen liittyvän neuvonnan kehittäminen yhdessä Kymsoten työelämäpalvelujen toimijoiden kanssa
 • XAMK, Ekami, Kouvolan kansalaisopisto, Kymen kesäyliopisto – yhteistyökumppanit yksilöllisten opintopolkujen tarjonnassa
 • Kymenlaakson jatkuvan oppimisen tiimi – yhteistyöfoorumissa jaetaan hyviä käytänteitä, analysoidaan ennakointiin liittyvien osaamistarvekyselyjen tuloksia sekä alueen työllisyyskatsauksia – tietoja hyödynnetään koulutussuunnittelussa
 • Kouvolan kaupungin maahanmuuttaja-asioiden työryhmä – koulutustarpeiden suunnittelua

KSAOn yhteystiedot:  

Hankevastaava Kristina Ström, p. 02061 55903, kristina.strom@ksao.fi 
Hankeassistentti Paula Filppu, p. 02061 55508, paula.filppu@ksao.fi