HYBRID – Hybridit oppimisverkostot

Kehittää verkostomaista toimintatapaa matalan kynnyksen väyläksi nuorille.

1.5.2021-30.4.2023

Hankkeessa mukana Euroopan Unionin Sosiaalirahasto, Ely-keskus ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Päätoteuttajana toimii Parik-säätiö ja osatoteuttajina Kouvolan seudun ammattiopisto ja Aikuiskoulutus Taitaja.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten koulutusorganisaatioiden ja työpajojen yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten nivelvaiheita tukevia menetelmiä ja toimintamalleja, joilla ehkäistään opintojen keskeytymistä ja syrjäytymistä ja tuetaan kohderyhmän siirtymistä koulutuksesta työelämään tai välityömarkkinoille. Hankkeen toteutus perustuu kiinteään yhteistyöhön oppilaitosten ja välityömarkkinoiden kanssa. Hankkeen tarpeeseen olennaisesti liittyy myös oppivelvollisuusiän korottaminen. 

Hankkeen tavoitteena on:

 1. Kehittää verkostomaista toimintatapaa matalan kynnyksen väyläksi kohti opintoja niille nuorille, jotka sitoutuvat heikosti työhön tai oppilaitoksiin.
  1. Tunnistaa 1-2 yhteistyöyrityksen oppimisympäristöä, jotta niissä voidaan suorittaa tutkinnon osia hankkeen aikana.
  1. Tunnistaa Covid-19 koronavirusepidemian aiheuttamia vaikutuksia ja tukea niitä nuoria, joiden opiskeluiden etenemiseen epidemia vaikuttaa kielteisesti.
 1. Joustavoittaa koulutukseen ja ammatillisiin opintoihin siirtymisen nivelvaiheita tiivistämällä työpajojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä.
 2. Kehittää välityömarkkinatoimijan ja oppilaitosten välistä yhteystyötä luomalla uudenlaisia toimintatapoja tutkintokoulutukseen johtavan koulutuksen toteuttamiseen (“arviointi- ja odotuspaja”).

KSAOn osuuden osatavoitteina on:

 1. Kehittää yhdessä hankkeen osatoteuttajien kanssa verkostomaista toimintatapaa matalan kynnyksen väyläksi kohti opintoja niille nuorille, jotka sitoutuvat hekosti työhön tai oppilaitoksiin.
 2. Joustavoittaa koulutukseen ja ammatillisiin opintoihin siirtymisen nivelvaiheita tiivistämällä työpajojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä.
 3. Kehittää nuorten tarpeista lähtevä, yksilöllinen ja monitoimijainen ja –menetelmällinen tukimalli heikosti työhän tai oppilaitoksiin sitoutuville nuorille.
 4. Tunnistetaan 1-2 yhteistyöyrityksen toimintaympäristöä, jotta niissä voidaan suorittaa tutkinnon osia hankkeen aikana.
 5. Tunnistaa Covid-19 koronavirusepidemian aiheuttamia vaikutuksia ja tukea niitä nuoria, joiden opiskeluiden etenemiseen epidemia vaikuttaa kielteisesti ja aiheuttaa syrjäytymisvaaraa.

Kohderyhmät

 • Nuoret ja nuoret aikuiset, jotka eivät ole löytäneet itselleen mieluista tai soveltuvaa opiskelualaa ja/tai tarvitsevat tukea oman koulutusvalinnan tekemisessä.
 • Henkilöt, jotka tarvitsevat tukea ammatilliseen koulutukseen ohjautumisessa.
 • Henkilöt, jotka ovat opintojen nivelvaiheessa tai opintonsa keskeyttäneet taikka keskeyttämisvaarassa olevat.
 • Opiskelijat tai työpajalla olevat henkilöt, joilla on haasteita tai motivaationpuutetta kiinnittyä oppilaitokseen ja opintoihin tai työelämään.

Yhteystiedot

Hankevastaava Päivi Hietaharju, paivi.hietaharju@ksao.fi, 020 615 8152
Hankeassistentti Paula Filppu, paula.filppu@ksao.fi , 020 615 5508