ETUKENO

ETUKENO-hankkeen tavoite on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille.

1.10.2020 – 31.12.2022

ETUKENO – nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille

Hankkeen toteuttajat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy XAMK, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI, Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö TAITAJA, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO

Kymenlaakson työttömyys on edelleen suhteellisen korkeaa ja koronakriisin arvioidaan huonontavan tilannetta. Samaan aikaan maakunnan työelämä ja -koulutustoimijoiden ennakointiprosessissa on tunnistettu osaajapulasta kärsiviä aloja kuten metalli, sote ja rakennusala. Työttömyyden ja osaajapulan kuilun umpeen kuromisen tekee haastavaksi yhtäältä työnhakijoiden ja muiden haastavassa työmarkkina-asemassa olevien osaamisen ajantasaisuus, osuvuus ja asenne ja toisaalta useampien osaajapula-alojen yritysten työnantajakuva ja mahdollisuudet tutustua potentiaalisiin työntekijöihin ja päivittää heidän osaamistaan vastaamaan nopeasti ala- ja yrityskohtaisiin tarpeisiin.

ETUKENO-hankkeen tavoite on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille, yrityksiin ja muihin organisaatioihin ja yrittäjäksi, ja kehittää uusia innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään maakunnassa aiemmin kokeiltuja ja luotuja elinkeinoelämän koulutustarpeiden ennakoinnin tiedonhankintatapoja. Hankkeessa ennakointiin perustuva näkökulma integroidaan työllistäväksi toiminnaksi, niin yritysten, koulutusorganisaatioiden kuin työnhakijoiden ja heidän nopean työllistymisen käyttöön. Hankkeessa harmonisoidaan toimialoilta kerättävän tiedonhankinnan tavat ja tietosisällöt osatoteuttajien kesken. Näin kerätyn tiedon avulla hankkeessa valmistetaan prototyyppi säännöllisesti päivittyvästä maakunnan digitaalisesta osaamistarpeiden ennakointipalvelusta Kymenlaakso ennakoi -sivustolle.

Tunnistetuilla osaaja-pula-aloilla toimivien hankkeen kumppaniyritysten kanssa ja työttömien työnhakijoiden tai alanvaihtajien kanssa toteutetaan työpajoja ns. hyvä tyypin määrittelemiseksi ja ammattikuvien ja työnantajakuvan kehittämiseksi. Tämän perusteella suunnitellaan ja järjestetään Hyvä tyyppi -valmennuksia. Kumppaniyritysten kanssa tehdään esityksiä rekrykoulutustarpeista ja selvitetään rekrykoulutuksen järjestämisen pullonkauloja yritysten näkökulmasta.

Hankkeessa luodaan toteuttajien yhteinen palvelumalli rekrykoulutusten synnyttämiseksi ja tarjoamiseksi työnantajille avaimet käteen -periaatteella. Hanke tukee yritysten täsmäosaamistarpeen vastaavien rekrykoulutusten käynnistymistä ja toteuttaa kaksi oppisopimuspilottia pienyritysten verkostoissa. Hanke edistää maakunnan jatkuvaa ennakointi- ja työelämäyhteistyötä vuosittaisilla tulevaisuusverstailla ja toimialakohtaisten asiantuntijaraatien hyödyntämistä jatkuvasti kerättävän ennakointitiedon tulkitsijoina ja uusien nopean työllistymisen polkujen tunnistajina yhdessä koulutus- ja työelämäpalveluorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen tuloksena 20 henkilöä työllistyy työsuhteeseen joko palkkatuella tai ilman, syntyy 15 kpl oppisopimussopimuksia, oppilaitosten yhteinen rekrykoulutusten palvelumalli täsmäosaamisen ja nopean työllistymisen tueksi sekä syntyy maakunnallinen digitaalinen ennakointipalvelun prototyyppi. Hankkeessa myös arvioidaan osallistuvien henkilöiden työllistymisvalmiuksien ja -tilanteen muutos, toimenpiteiden vaikutuksia työnantajien kehitys- ja muutoskykyisyyteen, kehitetty palvelumalli ja ennakointipalvelu.

Hanke vaikuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä siihen, että työnantajat saavat hankittua nopeammin ja kätevämmin tarvitsemaansa osaamista ja että työntekijät löytävät nopeita työllistymispolkuja aloille ja yrityksiin joissa on osaajapulaa. Hanke parantaa maakunnan työelämätoimijoiden toimintaan suuntaavaa tulevaisuusorientoituneisuutta.

Hankevastaava Tuija Kaitarinne-Kunnari, tuija.kaitarinne-kunnari@ksao.fi, p. 020 6155 898

Hankeassistentti Paula Filppu, paula.filppu@ksao.fi, p. 020 6155 508