Kenelle

Toimitko asiantuntijana turva-alalla? Suorita turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto! Tutkinto on tarkoitettu yritysten omaehtoisissa turvallisuuden ylläpito- ja kehitystehtävissä sekä vartioimisliikkeen esimiestehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Opintojen edellytyksiä ovat 18 vuoden ikä, hyvä maine, kokemus turvallisuusalan tehtävistä tai aiempi koulutus alalta. Osaaminen osoitetaan näytöissä työpaikalla ja näytöt edellyttävät alan työpaikkaa ja työtehtäviä.

Mitä tekee

Koulutus antaa henkilöille valmiudet turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen sekä valmiudet toimia vastuullisissa tehtävissä vartioimisliikkeissä, pk-sektorin yrityksissä ja yhteisöissä.  Tutkinto antaa pätevyyden vartioimisliikkeen vastaavana hoitajana toimimiseen. Jos sinulla on tutkinnon suorittamiseen vaadittava osaaminen hallinnassa, voit osoittaa ammattitaitosi käytännön työtehtävissä ilman tutkintokoulutusta.

Opiskeleminen KSAOssa

Koulutukseen on jatkuva haku ja sen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) perusteella.

Opiskelupaikka on KSAO, Utinkatu 85, Kouvola. Opiskelu on monimuotoista.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat: 

  • turvallisuuslainsäädäntö, 60 osp
  • turvallisuussuunnittelu, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 120 osp:

  • turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen,  80 osp
  • turvallisuusjohtaminen, 40 osp
  • palveluliiketoiminta turvallisuusalalla, 40 osp
  • turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta, 80 osp 
  • henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla, 40 osp
  • turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta, 40 osp

Hinta

Osallistumismaksu 300 € sekä mahdolliset pätevyyskortti- ja viranomaismaksut. Maksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä.
Koulutus on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelija maksaa vain mahdolliset pätevyyskortti- ja viranomaismaksut

Lisätietoja

Hakijoilta edellytetään suomen kielen taitotasoa B1.2. Kaikille hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, tehdään kielitesti.

Päivitetty 10.6.2021