Turvallisuusalan perustutkinto

Kenelle

Ammatissa tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa ja vuorovaikutustaitoja. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla rikosoikeudellisesti nuhteeton tausta. Turvallisuusalalla opiskelu on urheilu- ja liikuntapainotteista.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät koulutukseen liittyvissä
  • käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus päihteiden ongelmakäyttötai päihderiippuvuus
  • toimintakykyyn vaikuttava tuki-ja liikuntaelimistön sairaus.

Katso terveydentilavaatimukset tästä

Työtehtävät

Turvallisuusvalvojat ennaltaehkäisevät toiminnallaan vaara- ja uhkatilanteita. He toimivat erilaisissa vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvasuojauksen suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä, tavaroiden kuljetuksessa, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa. He osaavat tehdä myös yritysturvallisuuteen liittyviä perusmuotoisia uhka- tai riskikartoituksia ja ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia.

Opintojen jälkeen sinulla on valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa, sekä rikollisen toiminnan torjumiseksi erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Koulutus tarjoaa myös hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet julkisen sektorin ammatteihin, mm. poliisin, palo- ja pelastustoimen ja vankeinhoidon ammatteihin.

Opiskeleminen KSAOssa

Turvallisuusvalvojan koulutuksessa opiskelet mm. turvallisuusalan perustaitoja, vartiointi- ja palvelutoimintaa, turvatekniikkaa, uhkatilanteiden hallintaa ja itsepuolustusta. Opiskelusi aikana suoritat vartijan koulutuksen (120h) ja järjestyksenvalvojan koulutuksen (40h).

Opiskelupaikka on KSAO Utinkatu 47 toimipiste. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisätietoja

Hakijoilta edellytetään suomen kielen taitotasoa B1.2. Kaikille hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, tehdään kielitesti.

Päivitetty 1.11.2021